Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Tổ chức từ thiện RYDE

22 Tháng sáu, 2019 @ 10:00 sáng

Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ tổ chức từ thiện đặc biệt RYDE này, được tài trợ bởi Snap Kitchen, Highway Vodka và Topo Chico. Studio Ryde's Downtown sẽ tự hào có DJ và tees sự kiện đặc biệt có sẵn để mua!

Đăng ký Ryde tại đây! Tiền thu được từ lệ phí đăng ký sẽ mang lại lợi ích cho Trung tâm Montrose!

Chi tiết

Ngày:
22 Tháng Sáu, 2019
Thời gian:
10:00
Thẻ sự kiện:
, ,
Trang web:
https://account.letsryde.com/reserve/index.cfm?action=Reserve.chooseClass&site=2&classtypeid=15400000008

Người tổ chức

lúa mạch đen

Hội họp