Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nhóm đồng đẳng LGBTQ Polyamory

Ngày: Thứ Hai

Thời gian: 7:00-8:30 tối

Vị trí: Phòng 112/113

Miễn phí và mở cửa cho công chúng. Nhóm thảo luận ngang hàng này dành cho tất cả các cá nhân và đồng minh LGBTQ được xác định là đa thê. Các chủ đề có thể bao gồm các hình thức/cấu trúc mối quan hệ, hẹn hò và các mối quan hệ, ghen tuông, giao tiếp, ranh giới, giải quyết xung đột với nhiều đối tác, các vấn đề pháp lý, tình dục an toàn với nhiều đối tác và nuôi dạy con cái trong một gia đình đa thê. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia nhóm này.

Tài nguyên nhóm & Tài liệu phát (yêu cầu mật khẩu)

Trang Google+: Nhóm thảo luận ngang hàng Houston Polyamory

 

Bài đăng trên Facebook

Bài viết mới nhất